ความเสียหายของ DNA ที่เกิดจากสารพิษจากการสูบบุหรี่

นักวิจัยได้จำลองวิธีที่สารพิษจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ DNA ในรูปแบบเฉพาะ การค้นพบนี้สามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจสาเหตุของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ดีขึ้นและเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ สาเหตุของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคนี้ได้ขยายเนื้อเยื่อกระเพาะปัสสาวะของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ

และสัมผัสกับสารพิษทั่วไปจากควันบุหรี่ หลังจากที่เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายจากสารพิษจากควัน ทีมงานได้วิเคราะห์ตัวอักษรทั้ง 3 พันล้านตัวของรหัสพันธุกรรม (DNA) เพื่อค้นหารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าลายเซ็นการกลายพันธุ์ ลายเซ็นกลายพันธุ์สามารถใช้เหมือนลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุ เมื่อเราดูดีเอ็นเอในมะเร็ง เราจะเห็นลายนิ้วมือของอาชญากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดความเสียหายที่นำไปสู่มะเร็ง เหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายต่อ DNA อาจเกิดจากการสัมผัสกับควันบุหรี่หรือรังสียูวีจากแสงแดด แต่ก็อาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้เช่นกัน

Categories: Health News